Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Deug!

Ter info: dit artikel is geschreven in het voorjaar van 2019, toen de oprichters van VRIJ nog actief waren voor De Nieuwe Zuil (DNZ). De goed voorbereide overwinningsspeech van Thierry Baudet was, naast een rijke verwijzing naar bepalende filosofen ook een referaat waarin Thierry het belang van een nieuwe zuil bekrachtigde. Een, naar al eerder bleek (InterviewMeer lezen over “Deug!”

Wat zie je wanneer je niet ziet wat je ‘hoort’ te zien?

Dit is een artikel geschreven door Maurits v. Falkenreck. Wanneer we naar de huidige politieke verschuivingen kijken, zien we dat een aanzienlijk deel van de burgers haar stem uitbrengt op bedrijfseconomisch verantwoord beleid. Het belangrijkste thema waar de balans van willen deugen bij de kiezer doorslaat naar bedrijfseconomisch afwegen wat het effect is van specifiekMeer lezen over “Wat zie je wanneer je niet ziet wat je ‘hoort’ te zien?”

Hoe de macht van de Sociaal Liberale zuil gebroken kan worden

De behoefte aan waarheidsvinding en rationeel beleid (beleid gebaseerd op consequenties i.p.v. intenties) – wat men onder ‘rechts populisme’ schaart – komt op wanneer vrijheid van meningsvorming onder druk komt te staan. Het idee van een VRIJ-haven of een nieuw te bouwen zuil trekt mensen aan omdat, wij via onze publicaties en met behulp vanMeer lezen over “Hoe de macht van de Sociaal Liberale zuil gebroken kan worden”