Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Model Platonisme: de economische benadering

In een eerder artikel van Maurits v. Falkenreck werd het culturele aspect van Model Platonisme beschreven. De theorie van Hans Albert over Model Platonisme is een zeer interessante theorie om de politiek-correcte samenleving van vandaag de dag beter te begrijpen. Het culturele aspect omschreef Maurits v. Falkenreck zeer treffend in het volgende voorbeeld: Om een voorbeeld teMeer lezen over “Model Platonisme: de economische benadering”

Wat zie je wanneer je niet ziet wat je ‘hoort’ te zien?

Dit is een artikel geschreven door Maurits v. Falkenreck. Wanneer we naar de huidige politieke verschuivingen kijken, zien we dat een aanzienlijk deel van de burgers haar stem uitbrengt op bedrijfseconomisch verantwoord beleid. Het belangrijkste thema waar de balans van willen deugen bij de kiezer doorslaat naar bedrijfseconomisch afwegen wat het effect is van specifiekMeer lezen over “Wat zie je wanneer je niet ziet wat je ‘hoort’ te zien?”

Hoe de macht van de Sociaal Liberale zuil gebroken kan worden

De behoefte aan waarheidsvinding en rationeel beleid (beleid gebaseerd op consequenties i.p.v. intenties) – wat men onder ‘rechts populisme’ schaart – komt op wanneer vrijheid van meningsvorming onder druk komt te staan. Het idee van een VRIJ-haven of een nieuw te bouwen zuil trekt mensen aan omdat, wij via onze publicaties en met behulp vanMeer lezen over “Hoe de macht van de Sociaal Liberale zuil gebroken kan worden”