Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Lid worden

VRIJ is een hechte groep van vrijdenkers die met elkaar het vrije debat en de vrijheid van meningsuiting hoog willen houden.

Helaas hebben we gemerkt dat niet iedereen die claimt voorstander te zijn van vrije meningsuiting, deze vrijheid ook echt aankan. Stiekem komen toch vaak neigen tot censuur bovendrijven bij mensen van wie je het niet zou verwachten.

Daarom is VRIJ een besloten gemeenschap, waar je niet zomaar lid van wordt. Wij beschermen zo onze hechte relaties en een werkelijke vrijplaats tot discussie.

Hoe word ik lid van VRIJ?

Ons lidmaatschap bestaat uit 2 fasen: Prospect en Full Patch.

Prospect

Prospect worden begint door jezelf aan te melden voor het lidmaatschap. Hierna volgen deze stappen:

Dit geeft je de volgende rechten:

  • Je mag deelnemen in onze appgroep en Facebook groep voor Prospects
  • Je mag deelnemen aan besloten activiteiten van VRIJ voor activiteiten die zowel Prospects als volwaardige leden zijn.

Na minimaal 3 tot maximaal 6 maanden besluit het bestuur of we je geschikt achten om volwaardig lid te worden. We zullen je dan uitnodigen voor volwaardig lidmaatschap, of je afwijzen en je Prospect status ongedaan maken. Dit besluit is gebaseerd op onze indruk van jou als persoon en in hoeverre je in woord en daad de waarden en doelstellingen van VRIJ hebt uitgedragen.

Full Patch

Na goedkeuring door het bestuur ben je Full Patch lid geworden. Dit geeft je ook het recht om toe te treden tot 1 van onze regionale verbanden, de VRIJstaten.

Full Patch status geeft de volgende rechten:

  • Je mag deelnemen in onze appgroep en Facebook groep voor Full Patch, en ook in de groepen voor Prospects.
  • Je mag deelnemen aan besloten activiteiten van VRIJ.
  • Je hebt recht op lidmaatschap van een VRIJstaat.
  • Je hebt recht op het verkrijgen van een (bestuurlijke) functie in de organisatie van VRIJ.

Uittreden? Opnieuw toetreden?

Uittreden uit VRIJ is altijd mogelijk, of je nu Prospect bent of Full Patch. Opnieuw toetreden na uittreding is mogelijk, na minimaal een jaar uitgetreden te zijn.

Aanmelden

Aanmelden kan op 2 manieren:

%d bloggers liken dit: