Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Rentmeesterschap: de band tussen verleden en toekomst

Dit is deel 2 in een serie artikelen waarin de kernwaarden van VRIJ uit de Dubbele Delta verder uitgewerkt worden. Deel 1 over Broederschap is hier te lezen. Waar Broederschap de band tussen mensen vormt en versterkt, is Rentmeesterschap de band tussen heden, verleden en toekomst. We leven permanent in het heden, maar toch spelenMeer lezen over “Rentmeesterschap: de band tussen verleden en toekomst”

Waarom nationalisme goed is

Maar al te vaak wordt nationalisme als de grote boeman gezien van deze tijd. Er heerst een taboe op trots zijn op het Nederlandse volk, migranten worden onbeperkt toegelaten en landen en grenzen moeten opgeheven worden voor opname in de EU. Dat Europa een trauma heeft opgelopen na de Tweede Wereldoorlog is duidelijk. Maar imperialismeMeer lezen over “Waarom nationalisme goed is”

Worden de jaren ’20 beter of slechter? Tijd voor nieuw optimisme!

De jaren ’20 van de vorige eeuw staan ook wel bekend als de “Roaring Twenties” – roerige jaren, waarin veel economische voorspoed aanwezig was, gekoppeld met grote technologische ontwikkelingen en een bruisende cultuur. Over 2 weken zijn de jaren ’20 van deze eeuw aangebroken, en opnieuw zitten we in een roerige tijd, ditmaal vooral opMeer lezen over “Worden de jaren ’20 beter of slechter? Tijd voor nieuw optimisme!”

Neerwaarts Nederland: hoe de overheid geen problemen oplost maar ze creëert

Onlangs is de herziene versie uitgekomen van Maurits v. Falkenrecks boek “Neerwaarts Nederland”, bij uitgeverij Aspekt. De ondertitel “Een ondernemend antwoord op het verval van de verzorgingsstaat” verraadt al dat de auteur een pessimistische blik heeft op de stand van de sociale voorzieningen in Nederland, inclusief donkere omslagafbeelding van verwelkte bloemen, geplaatst op een omgekeerdeMeer lezen over “Neerwaarts Nederland: hoe de overheid geen problemen oplost maar ze creëert”

Een selectie van de beste alternatieve media

De laatste jaren hebben de opkomst van het internet en de technologische ontwikkelingen het mogelijk gemaakt voor iedereen om zelf media te produceren zoals video’s en podcasts. Dit is een goede ontwikkeling, omdat dit het mogelijk maakt om onafhankelijk nieuws te kunnen vergaren en te verspreiden en daarmee ook leugens en framing van politici enMeer lezen over “Een selectie van de beste alternatieve media”

Wat gaat er om in het hoofd van een linkse activist?

De laatste jaren heeft het linkse activisme flink aan kracht gewonnen, tot op het punt dat over bijna alles in de samenleving een discussie gevoerd wordt over of het wel of niet veranderd of afgeschaft moet worden. Al eerder schreef ik een artikel over de waanzin van links activisme. In de 2e aflevering van mijnMeer lezen over “Wat gaat er om in het hoofd van een linkse activist?”

Once again: het communisme en cultuurmarxisme zijn levensgevaarlijke ideologieen

Dit artikel is eerder gepubliceerd in december 2018 De Jocko Podcast bracht deze week een aangrijpende aflevering over de verschrikkingen van de Sovjet-Unie in het bijzonder en het communisme in het algemeen. Jocko Willink sprak met Jordan Peterson, een fervent bewonderaar van Aleksandr Solzjenitsyn, de man die in de vroege jaren ’70 de gruwelen van de Goelag naar buiten brachtMeer lezen over “Once again: het communisme en cultuurmarxisme zijn levensgevaarlijke ideologieen”

Deugen: intenties zijn belangrijker dan consequenties

Dit artikel is eerder gepubliceerd in augustus 2018 Een paar weken geleden was er een actie in het nieuws waarbij een Zweedse vrouw voorkwam dat een vliegtuig opsteeg waarin een Afghaanse man zat die gedeporteerd zou worden uit Zweden. Alom bijval van deugend internet, want het is natuurlijk zielig als de wet wordt uitgevoerd. Achteraf blijkt datMeer lezen over “Deugen: intenties zijn belangrijker dan consequenties”

Links activisme is een gebed zonder end

Zwarte Piet moet afgeschaft worden. Vrouwen moeten in de top van het bedrijfsleven worden geduwd. Vuurwerk moet verboden worden. Roken moet verboden worden. Organen afstaan moet verplicht worden. CO2/uitstoot moet afgeschaft worden. Toiletten moeten genderneutraal worden. Aanspreekvormen moeten genderneutraal worden. Geert Wilders moet van Twitter geband worden. “I Amsterdam”-letters moeten weggehaald worden. Mannen moeten ontdaan worden van hun “toxic masculinity”. IslamitischeMeer lezen over “Links activisme is een gebed zonder end”

Broederschap en verwantschap: de basis van VRIJ

Dit artikel is geschreven door Sander van Luit In navolging van mijn artikel waarin ik de Dubbele Delta als symbool heb geïntroduceerd om mijn visie op VRIJ te verduidelijken, heb ik besloten om alle 6 basiswaarden uitgebreid te behandelen in aparte artikelen. Vandaag beginnen we met de basis van de Dubbele Delta: het concept van Broederschap. BroederschapMeer lezen over “Broederschap en verwantschap: de basis van VRIJ”