Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

De tribalisering van Nederland

Nederland staat steeds meer onder hoogspanning. We zien grote woede bij de boeren en hun (rechtse) aanhang over het stikstofbeleid. Een grote groep mensen gelooft niet in klimaatverandering en kan of wil niet meebetalen aan de maatregelen hiertegen. Delen van de bevolking wilden niet meegaan in de coronamaatregelen, en hebben alle vertrouwen verloren in de gevestigde politiek en de mainstream media. Rijken kunnen gemakkelijk de hoge inflatie en stijgende energieprijzen betalen, maar miljoenen armen dreigen kopje onder te gaan. En er lijkt een steeds grotere kloof te bestaan tussen de Randstad en de rest van het land. De politieke en zakelijke elite lijken ook steeds verder weggezongen van de realiteit en de rest van het volk als je kijkt naar hun gevoeligheid voor woke activisme en hun wereldvreemde beleid op het gebied van immigratie, energie en klimaat.

We leven steeds meer in ons eigen wereldje

We lijken steeds meer een grote gemeenschappelijke deler te missen. Wat bindt de verschillende groepen in Nederland nog? In toenemende mate kijken we verschillende media en sluiten we onszelf langzaam op in onze eigen bubbel. We spreken steeds meer alleen gelijkgestemden, in grote mate versterkt door het internet. Daar kunnen we exact de microniche vinden die we zoeken, en tegelijkertijd kunnen we onszelf afsluiten van anderen met blocks of door te ontvrienden en te ontvolgen. Ook offline spreken we elkaar minder vaak. Families en vriendengroepen worden verscheurd door meningsverschillen die onoverbrugbaar lijken. Steeds meer lijken mensen in aparte werelden te leven, met eigen feiten.

Zo zijn er mensen die anno 2022 zich afvragen of de aarde wel rond is omdat ze wat filmpjes hebben gezien op Facebook en YouTube. En masse zijn er complotgekken opgedoken die alles aangrijpen: corona, 5G, immigratie en de stikstofcrisis. Discussies over klimaat, stikstof en corona worden bemoeilijkt omdat iedereen zijn eigen sets van feiten aanlevert waardoor elke discussie wordt vertroebeld of ontaardt in een welles-nietes discussie. Uit frustratie beginnen velen er dan maar niet aan, of stappen uit de discussie. Menig gesprek ontaardt in ruzie.

Sommige groepen willen letterlijk alleen in hun eigen bubbel leven. Forum voor Democratie wil een eigen “Forumland”, en Thierry Baudet suggereerde zelfs dat FvD-ers een eigen provincie zouden moeten krijgen. Verschillende corona-sceptici zijn naar het buitenland gemigreerd om daar meer op zichzelf te wonen in de hoop dat ze zich niet meer aan de maatregelen hoefden te houden.

We vallen uit elkaar door gebrek aan solidariteit

Kortom, Nederland tribaliseert snel. Er lijkt weinig meer te zijn dat ons bindt, en waardoor we solidair blijven met elkaar. We zijn wel solidair, maar dan vooral met de kleinere groep waar we onderdeel van uitmaken, en niet met andere mensen die in Nederland wonen. We zoeken de groep die ons individuele belang dient en sluiten de deuren voor anderen. En dat is gevaarlijk, want een samenleving is gebouwd op het gevoel dat je onderdeel uitmaakt van een groter geheel, in dit geval het Nederlandse volk. Op basis daarvan kunnen we ons land als 1 geheel besturen, en kunnen we belasting heffen voor uitgaven die het hele volk dienen, en niet slechts een deel ervan.

Hoe verder een (groot) deel van de mensen zich verwijderd voelt van het grotere geheel, of van de politiek die dit geheel zou moeten vertegenwoordigen, hoe groter de kans is op rellen, aanslag of zelfs een burgeroorlog. Het begin van deze mogelijke escalatie zagen we de afgelopen jaren al bij de heftige demonstraties tegen het coronabeleid en de steeds gewelddadiger protesten van de boeren.

Hoe komen we weer dichter bij elkaar?

Wat is hiervoor de oplossing? In mijn ogen 2 dingen:

 1. We moeten weer werken aan een groot gevoel van gemeenschapszin
 2. We moeten weer vaker in gesprek met personen buiten onze eigen bubbel.

Punt 1 is het allerlastigste. Hoe krijg je mensen bij elkaar die zich op dit moment al zo ver van elkaar verwijderd voelen? In mijn ogen is nieuw Nederlands nationalisme daar een mogelijke oplossing voor. Het zorgt ervoor dat we alle Nederlanders weer zien als onderdeel van 1 en dezelfde groep. Ik heb eerder in een vlog betoogd waarom nationalisme goed is. Daarnaast heb ik uiteengezet wat ons als Nederlanders kenmerkt en hoe we hier in Nederland ons nationalisme nieuw leven in kunnen blazen.

Door vaker stil te staan bij wat ons verbindt met elkaar kan onze onderlinge solidariteit onenigheid en ruzies voorkomen of afzwakken. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje, en als iedereen regelmatig wat geeft en neemt kunnen we het voor de grote meerderheid van ons land aangenaam maken om hier te leven. Dit zal onze democratie versterken, want een democratie kan alleen bestaan als we het er met elkaar over eens kunnen zijn dat we een gezamenlijk doel en belang hebben. Daarbinnen accepteren we elkaars verschillen en proberen we elkaar zoveel mogelijk vrij te laten en te respecteren. Uiteindelijk moeten we dus ook opkomen voor versterking en behoud van onze democratie.

Punt 2 kan, nu al, praktisch worden ingevuld. Vraag jezelf bijvoorbeeld eens af: hoeveel mensen volg ik op Facebook of Twitter die een duidelijk ander politiek standpunt hebben dan ik? Hoeveel mensen hebben een andere religie of levensstijl? Hoe vaak spreek ik deze mensen in het echte leven? Sta ik open voor gesprekken met hen en sta ik ervoor open om mijn mening te veranderen als ze met goede argumenten komen?

Om te voorkomen dat ik mezelf (ongemerkt) in een bubbel ga plaatsen op sociale media heb ik bijvoorbeeld de volgende regels voor mezelf opgesteld:

 • Ik probeer mensen niet te ontvolgen alleen maar omdat hun (politieke) mening afwijkt van die van mij.
 • Ik block alleen mensen die me bedreigen of die stelselmatig schelden (vergeet ook niet dat als je mensen blockt je hen ook niet meer kunt overtuigen van je eigen gelijk en dat je hen ook verder in hun eigen bubbel duwt).
 • Ik voeg regelmatig mensen toe die duidelijk afwijken van mijn eigen standpunten. Soms is dit omdat ik denk dat ik er vooral om kan lachen, maar het biedt je ook inzichten in hun manier van denken en misschien blijken hun meningen zo slecht nog niet te zijn.
 • Regelmatig duik ik in een discussie, een Twitter space of kijk ik naar een filmpje of documentaire over leefwerelden waar ik voor mijn gevoel zelf ver vanaf sta.
 • Ik sta altijd open voor online gesprekken (Twitter, Facebook, WhatsApp) en offline gesprekken (zoals een lunch of een borrel) met andersdenkenden.

Op deze manier blijf je in contact met verschillende delen van de samenleving. Daarnaast zul je genuanceerder denken over ieders standpunten als je naar hun kant van het verhaal luistert en hoe zij in het leven staan. Dan is het minder gemakkelijk om (verkeerd) te oordelen, zeker als je ziet dat er een echt mens achter de mening staat.

Onze organisatie VRIJ is juist opgericht om mensen met elkaar samen te laten komen ondanks onze verschillende meningen. Niet alleen zijn we een plek waar je je mening vrijelijk mag uiten, maar omdat je daardoor ook andere meningen ziet houd je jezelf scherp. En ook als je over verschillende dingen anders denkt betekent dat niet dat je daardoor geen gemeenschapszin met elkaar kunt ervaren.

Dus: blijf voor ogen houden dat we ondanks onze verschillen in mening nog steeds veel met elkaar delen. Blijf in gesprek met elkaar en voorkom dat Nederland een land wordt vol eilandjes met mensen die totaal los van elkaar zijn komen te staan.

VRIJ, vrijheid en de coronamaatregelen

Door Sander van Luit

Als voorzitter van VRIJ krijg ik vaak het verwijt dat ik ongeloofwaardig zou zijn omdat ik voor de coronamaatregelen ben, terwijl dit de vrijheid van burgers inperkt.

Dit klinkt op het eerste gezicht logisch. Echter, dat is het niet. Mijn voorliefde voor vrijheid en liberalisme, en mijn voorzitterschap van VRIJ zijn prima te rijmen met mijn standpunten op het gebied van corona.

Ik zal kort en krachtig aangeven waarom dit het geval is:

Met vrijheid komt verantwoordelijkheid

Iedereen kan van zijn vrijheid genieten, zolang het een ander en diens vrijheid niet schaadt. In een situatie waarin een zeer besmettelijk virus rondwaart, dat een redelijk groot risico met zich meebrengt op (zware) ziekte en overlijden, vormt het simpele feit dat je onbeschermd met veel mensen op een kleine ruimte samenkomt al een reëel gevaar voor schade aan anderen. Daarnaast zorgt een exponentiële groei van zieken (om de zoveel dagen een verdubbeling in patiënten) voor immense druk op de zorg, waarmee ook de gezondheid van anderen in gevaar komt als er geen operaties en andere behandelingen meer kunnen worden uitgevoerd.

In deze situatie is het niet meer dan logisch dat de overheid beperkingen oplegt om verspreiding van het virus te voorkomen. Hier kan ook een coronapaspoort bij horen of verplicht testen. Ook op andere gebieden legt de overheid beperkingen op aan bewegingsvrijheid in het belang van veiligheid. Zo mag je ook niet dronken of zonder rijbewijs de weg op om precies dezelfde reden: je simpele aanwezigheid op de weg zorgt dan al voor een sterk verhoogd risico op ongelukken, verwondingen en doden.

Je hebt niet veel aan vrijheid als je ziek of dood bent

Voor de leden van VRIJ is vrijheid weliswaar de belangrijkste waarde, maar het is niet de enige waarde. Niets in het leven is namelijk absoluut. In de context van dit virus: je kunt wel alle regels aan je laars lappen omdat je zoveel mogelijk vrij wilt zijn, maar als je daardoor (zwaar) ziek wordt of overlijdt heb je niet zoveel meer aan je vrijheid. In de pandemie offeren we een deel van onze vrijheid op in ruil voor gezondheid. Verder vorm je, zoals hierboven beschreven, een groter risico voor anderen als je onbeschermd de regels negeert. En Broederschap is een van onze 5 andere kernwaarden. Je bent niet alleen op de wereld voor jezelf.

Ratio betekent geen coronawappies

Met “coronawappie” bedoel ik iedereen die bewezen volslagen onzin verspreidt over het coronavirus. Vaak gebaseerd op emotie, nepnieuws en complottheorieën. Denk aan mensen die simpelweg ontkennen dat het virus bestaat, die roepen dat het “net zo erg is als een griepje”, schreeuwen dat er een coronadictatuur komt of dat coronavaccins worden gebruikt om ons te vermoorden.

Een van de 5 andere kernwaarden naast Vrijheid is Ratio. En de corona-onzin die ik hierboven omschreef kan niet als rationeel worden betiteld. Als ik persoonlijk dus mijn kritiek uit op coronawappies is dat dus volkomen in lijn met 1 van de kernwaarden van VRIJ. We geloven dat we ons uiteindelijk moeten baseren op feiten en wetenschap, en niet op nepnieuws en kwakzalverij.

Ik ben niet het enige lid van VRIJ; als organisatie hebben we geen politieke standpunten

Veel mensen vergeten voor het gemak ook dat VRIJ uit meer mensen bestaat dan ikzelf. We hebben weliswaar een aantal leden dat groot voorstander is van de maatregelen, maar we hebben ook leden die zeer kritisch erop zijn. We hebben leden die zich vol overtuiging hebben laten vaccineren, maar we hebben ook leden die zich bewust niet laten vaccineren. Ook zij zijn welkom, omdat vrije meningsuiting en vrije discussie de reden is waarom we opgericht zijn. En hierover hebben we intern soms ook felle discussies.

Hierboven heb ik uitgelegd hoe ik persoonlijk vrijheid interpreteer en vormgeef, maar andere leden doen dat op een andere manier, en zijn bijvoorbeeld libertarischer of anarchistischer ingesteld. Verwijten van sommige mensen dat we een “sekte” zijn die “andere meningen uitsluit” zijn daarom onzin.

Uiteindelijk geldt dat als je onze kernwaarden kunt onderschrijven en je onze omgangsvormen accepteert je lid kunt worden van onze club, ongeacht welke andere meningen je erop nahoudt.

Je bent welkom om een keer langs te komen op onze evenementen, ook als geïnteresseerd niet-lid. Meld je gewoon aan, of neem een keer contact met ons op via beschermvrijheid@protonmail.com.

De hallucinante opkomst van de complotgekkies

2020 is een jaar dat om vele redenen de boeken in zal gaan als een jaar om te herinneren.

De twee grootste gebeurtenissen zijn hierin uiteraard met stip op 1 de opkomst van het coronavirus, maar ook de Amerikaanse presidentsverkiezingen van november. Deze 2 fenomenen haken op een bijzondere wijze op elkaar in en versterken elkaar.

Voor mij persoonlijk begon het coronaverhaal al in januari 2020. Vreemde berichten uit Wuhan doken op in de media over een onbekend virus dat ervoor zorgde dat mensen op straat neervielen, dat ziekenhuizen overstroomden met patiënten en dat burgers in hun huizen werden opgesloten door de Chinese overheid. Het westen bleef lang ontkennen dat wij ook in Europa en de VS dit virus zouden kunnen krijgen, totdat het in maart toe begon te slaan.

Nu ben ik zelf van huis uit prepper. Ik ben graag goed voorbereid op mogelijke crises, en voorspelde al lang van tevoren dat dit virus huis kon gaan houden in Nederland. Ik verbeterde mijn voorraden van voedsel en medicijnen en bereidde me voor op mogelijk hamstergedrag en paniek in Nederland. Toen het coronavirus eenmaal in Nederland was daalde een grote rust over mij heen; ik was voorbereid.

Dat de rest van Nederland pas een paar maanden later in de angstfase terecht zou komen verbaasde mij niets. Lang hebben overheid en RIVM het virus onderschat en geprobeerd de zorgen onder de burgers te sussen. Totdat opeens de schappen met pasta, conserven en WC-papier dagenlang leeg waren vanwege hamstergedrag in aanloop naar een mogelijke lockdown.

In crisissituaties is de mens geneigd betekenis te geven aan wat er om hem heen gebeurt. Nederland veranderde opeens in een land waarin de horeca gesloten was, waar je niet zomaar meer je bejaarde ouders kon bezoeken, waar supermarkten leeg begonnen te raken en waar scholen gesloten werden en thuiswerken de norm werd. Niet gek dat veel mensen zich dan af gaan vragen wat er hen in godsnaam overkomen is.

En dat zet de deur open voor de complotten. Zo’n enorme verandering kan natuurlijk niet het gevolg zijn van een natuurlijk virus. Hier moest meer achter zitten! Was het 5G? Immers in Wuhan en in andere gebieden werd voor en tijdens de corona-uitbraak 5G geïnstalleerd. Is het Bill Gates die ons ziek wil maken en geld wil verdienen aan vaccins? Krijgen we een chip in onze hersenen wanneer de PCR-test voor corona wordt afgenomen?

Wat mij persoonlijk opviel is hoe groot de complotbeweging werd in korte tijd, en vooral hoe in eerste instantie redelijk lijkende mensen hierin mee zijn gegaan. Inmiddels kent iedereen waarschijnlijk wel vrienden of kennissen die het konijnenhol van de coronacomplotten in is gedoken. We hebben zelfs 2 partijen (Van Haga en FvD) die zich in hetzelfde kamp scharen als complotdenkers die fantaseren over de moord op Rutte of die een mondkapje vergelijken met een Jodenster. Persoonlijk ken ik mensen die ik als intelligent en verstandig schaarde die inmiddels volledig het spoor bijster zijn geraakt en niet veel verder meer komen dan schelden op iedereen die het niet met hen eens is en “coronalemmingen” wegzetten als fascisten en kampbewaarders.

Veel complotdenkers scharen zich ook in het kamp van Donald Trump. Ze geloven in de QAnon theorie, die claimt dat Trump samen met een groepje gelijkgestemden vanuit het Witte Huis de “Swamp” leeg wil pompen, oftewel alle corrupte (linkse) politici uit de Amerikaanse politiek verwijderen. Er wordt zelfs gesproken over een “Great Reset”, waarin Trump in 1 keer de hele kliek van “corrupte, satanische, pedofiele” elite op zou pakken en berechten. De link met corona is snel gelegd als je je bedenkt dat de “Globalistische wereldregering” die corona verzonnen zou hebben of bewust mensen ziek maakt uit diezelfde corrupte elite bestaat.

Vanuit de waarden van VRIJ gedacht blijft het belangrijk om vast te houden aan onze kernwaarde van Ratio. Ja, er is discussie mogelijk over de ernst van het coronavirus en wat de beste manier is om met corona om te gaan. Maar wel gebaseerd op feiten. Wanneer iemand met ongefundeerde complottheorieën aan komt zetten of begint te vervallen in incoherente gedachtepatronen en persoonlijke beschuldigingen is het tijd om afscheid te nemen.

En dat is jammer. Want uiteindelijk probeer je iemand te overtuigen met argumenten en feiten. Maar soms moet je de conclusie trekken dat iemand al te ver heen is om nog op een gelijkwaardig niveau in discussie te gaan. Als iemand de feiten niet meer erkent of simpelweg niet op een normale manier kan discussiëren is er weinig te overtuigen. Iemand moet er namelijk ook open voor staan om overtuigd te kunnen worden.

Dus is er een oplossing voor de opkomst van de complotgekkies? Helaas niet. Ik zie geen andere manier dan het loslaten van deze mensen in de hoop dat ze misschien zelf zullen inzien in welk zwart gat ze zijn beland en besluiten om daar zelf weer uit te willen klimmen. Dan kunnen de mensen met feitenkennis en gezond verstand hun tijd en aandacht besteden aan betere zaken.

Het treurige groepsdenken en de radicalisering van rechts

Het afgelopen jaar lijkt er in rechtse kringen een tendens waar te nemen tot groepsdenken en radicalisering in denken. Een zorgelijke ontwikkeling, die ik zelf vooral bij de harde kern van Forum voor Democratie zie. Hetzelfde gebeurde bij de organisatie De Nieuwe Zuil, waar ik samen met een aantal andere bestuursleden in november 2019 uitstapte. Dat sindsdien Sid Lukkassen, de oprichter en ideologisch leider, in opspraak kwam vanwege radicale uitspraken die hinten op het gebruik van geweld, verbaasde me daarom niet. Ik ga hier eerst wat dieper in op mijn eigen ervaringen binnen DNZ, omdat het zo’n goed voorbeeld is van een bredere ontwikkeling.

De belangrijkste reden waarom ik uit DNZ stapte was het feit dat Lukkassen en anderen in de club steeds duidelijker lieten zien dat het hen niet ging om vrijheid van meningsuiting (“een schuilkerk tegen politieke correctheid”), maar dat vooral rechts Nederland en dan met name Forum voor Democratie (waar Lukkassen sinds zomer 2019 voor werkt) beschermd moesten worden tegen kritiek. Politieke correctheid op rechts dus. Met name ik, als voorzitter van de vrijwilligers, werd bekritiseerd omdat ik openlijke kritiek gaf op Forum voor Democratie, waar ik begin 2018 uitstapte vanwege de manier waarop ze (niet) omgaan met interne kritiek van leden, en het niet bestaan van een interne partijdemocratie.

….lees verder

Covid-19 en het Politiek Ecosysteem

Met de huidige crisis in volle gang besloot Maurits v. Falkenreck om een kritisch te kijken naar hoe onze politieke leiders deze crisis trachten te managen.

Aan de hand van het Politiek Ecosysteem probeert Falkenreck door middel van enkele pijlers te benoemen een compleet beeld te schetsen. Dit betreft geen kritische beschouwing over keuzes van politieke leiders, neen, deze beschouwing gaat een stuk verder. Falkenreck krijgt het voor elkaar om in 15 minuten enkele pijnlijke systeemkritische analyses te maken.

Dankzij de theorie van het Politiek Ecosysteem bedacht door Falkenreck krijgen we een treffend beeld hoe wij als samenleving worden gemanaged door de politiek.

Het wordt pijnlijk duidelijk dat de invloed van de – policor – media en de politieke elite met elkaar verweven zijn. Ze hebben elkaar nodig, en dat wordt tijdens deze crisis maar weer pijnlijk duidelijk.

Vooruitgang: het goede behouden, maar streven naar nóg beter

Dit is deel 6 van een reeks artikelen waarin de kernwaarden van de Dubbele Delta worden uitgediept. Lees ook het eerste deel over Broederschap, het tweede deel over Rentmeesterschap , het derde deel over Standvastigheid. het vierde deel over Vrijheid en het vijfde deel over Ratio.

Met dit artikel zijn we aangekomen bij de top van de Dubbele Delta; datgene waar het eigenlijk allemaal om te doen is: het leiden van een goed en lang leven. Dat is wat ik onder de term “Vooruitgang” schaar. Vooruitgang is in mijn ogen niet per definitie verandering als doel op zichzelf. Vooruitgang is het goede behouden, maar het slechte verwerpen en streven naar beter.

Vooruitgang kan op vele vlakken plaatsvinden: op technologisch gebied, op politiek gebied, maar ook op psychologisch en sociaal gebied. We streven naar betere technologie, het beste politieke stelsel, de beste manier om onszelf te laten floreren en de beste manier om met elkaar om te gaan. Opnieuw geldt: het uiteindelijke doel is een gelukkiger leven.

Niet alleen is Vooruitgang een einddoel op zich, het zorgt er ook voor dat we beter kunnen behouden wat we al hebben. Zo zorgt technologische vooruitgang er bijvoorbeeld voor dat we betere wapens en technologie hebben om ons te beschermen van aanvallen van buitenaf. Ontwikkelingen in de medische wetenschap zorgen ervoor dat we minder vaak of minder lang ziek zijn, en langer leven. Vooruitgang maakt onze samenleving weerbaarder tegen externe en interne bedreigingen. Daarmee versterkt het dus ook weer de kernwaarde van Standvastigheid.

Verandering om de verandering daarentegen is iets heel anders. Dit is de linkse reflex om alles van de huidige maatschappij als slecht te typeren. De Westerse beschaving is schuldig aan racisme, slavernij, onderdrukking, uitbuiting etc. etc. Alles dat we hebben dient overhoop gegooid te worden in een streven naar een utopisch ideaal. Bij alles dat we ooit hebben opgebouwd worden vraagtekens geplaatst. Ons economisch stelsel, man-vrouw verhoudingen, politiek, alles moet kapot en anders. Maar dit is geen vooruitgang. Sterker nog, meestal eindigen dit soort revoluties in rampen.

Immers, het is onzin te beweren dat alles dat we nu hebben slecht is. Zoals de conservatieven vaak bepleiten: er zijn vaak goede redenen waarom we bepaalde dingen al decennia of eeuwen op een bepaalde wijze doen. Het zijn “best” practices die ons een handreiking geven om niet zelf het wiel uit te hoeven vinden. Generaties zijn door schade en schande wijs geworden en hebben een indeling van de maatschappij gevonden die voor hen het beste werkte. Aan de andere kant schieten conservatieven soms door in verheerlijking van het verleden. Niet alles van vroeger was beter, en we moeten als samenleving open blijven staan voor verbeteringen waar die nodig zijn of waar die zich aandienen. Het is de kunst hier de balans in te vinden.

Daarom is het prima mogelijk om aan de ene kant conservatieve voorkeuren te hebben, maar aan de andere kant toch te streven naar Vooruitgang. Op zichzelf biedt het conservatisme ook deze ruimte; het “behoudende” hoeft niet voor alles te gelden, maar alleen voor de dingen die het behouden waard zijn. Conservatisme is iets anders dan reactionairisme, dat daadwerkelijk streeft naar het terugdraaien van de tijd. Voor iedereen die denkt dat het vroeger allemaal beter was zou ik zeggen: leef eens een week als iemand uit bijvoorbeeld de 18e eeuw, en laat dan weten of je nog steeds hetzelfde erover denkt.

Zonder de Ratio kunnen we geen Vooruitgang bereiken; immers we dienen lang en vaak na te denken over de wereld om ons heen om te bepalen hoe we het beter kunnen doen, zonder het goede dat we al hebben te slopen. Immers, het is gemakkelijker om iets te slopen dan op te bouwen. Daarom is ook juist de onderste driehoek van de Dubbele Delta zo belangrijk; we dienen altijd onze plaats tussen verleden en toekomst te kennen; wie zijn verleden niet kent (inclusief het goede en het slechte), zal ook niet weten hoe de toekomst beter te maken. Ook hier is het daarom niet vreemd dat vooral linkse activisten het verleden willen herschrijven; anders zouden we er maar achter kunnen komen dat niet alles van vroeger zo slecht was. Voor hen is verandering op zichzelf het einddoel, op zoek naar een utopische samenleving die we nooit zullen bereiken. En daarmee slopen ze alleen maar, zonder te bouwen.

Als laatste is Vooruitgang ook nauw verbonden met Vrijheid. Immers, zonder de Vrijheid om Rationeel na te denken zal Vooruitgang ook niet bereikt worden. Dit geldt voor een beschaving als geheel, maar ook voor ieder persoon afzonderlijk. Iedereen zal als individu voor zichzelf moeten bepalen wat voor hem of haar een goed leven is. Dit vergt nadenken, discussiëren en experimenteren. In een totalitaire samenleving maakt de overheid voor je uit wat een goed leven is, en dien je dat slaafs te volgen. Maar aangezien ieder mens anders is is dit een recept voor tragedie. Is het niet op psychologisch gebied dan is het wel in de vorm van staatsterreur of genocide.

Kortom Vrijheid en Ratio zijn essentieel voor een goed leven vol Vooruitgang. En Vrijheid kan niet zonder een samenleving die vol zelfvertrouwen opkomt voor zijn burgers (Broederschap) en zijn cultuur (Rentmeesterschap), en bereid is te vechten voor deze Vrijheid. En daarmee hebben we de Dubbele Delta vervolmaakt.

Video: Wie zijn de Nederlanders?

In een vorige aflevering van mijn vlog Vrij Vuur heb ik besproken waarom nationalisme belangrijk is voor een land, en waarom Nederland juist meer nationalisme kan gebruiken, niet minder.

Als je tot het besef komt dat Nederland meer nationalisme nodig heeft is de vraag: wat is de Nederlandse cultuur dan? Wat kenmerkt de (meeste) Nederlanders?

In deze aflevering ga ik op zoek naar de historie van het Nederlandse volk, en wat ons zo kenmerkt. En uiteindelijk stel ik ook de vraag: waar zouden we wel meer van kunnen hebben?

Ratio: gebruik van de rede voor het ontdekken van de waarheid

Dit is deel 5 van een reeks artikelen waarin de kernwaarden van de Dubbele Delta worden uitgediept. Lees ook het eerste deel over Broederschap, het tweede deel over Rentmeesterschap , het derde deel over Standvastigheid en het vierde deel over Vrijheid.

Wat is het grote verschil tussen de Westerse beschaving en andere beschavingen? 2 dingen: het Westen kent een hoge mate van Vrijheid, maar is ook zeer Rationeel ingesteld.

Het Westen gaat er vanuit dat er een objectieve werkelijkheid is, die we kunnen ontdekken door experimenten en rationeel denken. Weliswaar is er ruimte voor religie, maar dan wel achter de voordeur en niet om een samenleving naar te vormen. We zoeken naar een Waarheid die voor ons allemaal geldt en op basis waarvan we tot besluiten kunnen komen waar iedereen in zich kan vinden.

Dit verklaart de immense stand van de wetenschap in het Westen en daarmee ook onze technologische vooruitgang en onze gigantische welvaart. Terwijl in andere delen van de wereld mensen elkaar nog de pan inhakken om te bepalen welke god echt bestaat, stuurt het Westen mensen naar de maan, fotograferen we zwarte gaten en kunnen we knippen in DNA.

Hyperconcurrentie tussen wetenschappers en tussen bedrijven zorgt ervoor dat we razendsnel ontdekken hoe de wereld en het universum in elkaar zitten en ook hoe we deze kennis in de praktijk kunnen toepassen. Zonder het axioma dat er een objectieve, kenbare werkelijkheid is zou dit niet lukken. Dan zou iedereen in zijn eigen god en werkelijkheid geloven, en een wereld vol stammenstrijden zou de norm zijn. In de objectieve wereld vinden we allemaal dezelfde waarheid en daarmee ook elkaar.

Iedereen die het Westen en onze kennis, welvaart en macht haat weet daarom dat we het omgekeerde moeten doen: mensen laten geloven dat er geen objectieve werkelijkheid is, of iets als ratio. Een wereld waarin we elkaar niet meer vinden maar waarin mensen, door identiteitspolitiek, zich juist weer terugtrekken in hun eigen wereld en denkbeelden. Een wereld zonder open, rationeel debat waarmee we elkaar wel kunnen vinden en begrijpen. Dit is precies wat het postmodernisme en het daaruit voortvloeiende linkse activisme doen: ratio en logica worden weggezet als “patriarchaal construct”, en emoties zijn leidend in plaats van feiten en rationeel denken.

Een rationele samenleving is een vredige samenleving. Het is ratio die ons deed afvragen of slavernij ethisch was, en die bevestigt waarom racisme dom is. Ratio zorgt voor verbinding en Vooruitgang, beiden steunpilaren voor rust en vrede. Ratio zorgt voor de ontwikkeling van de wetenschap, die ons gezonder en ouder maakt. Het zorgt ervoor dat meningsverschillen via het gesprek kunnen worden opgelost in plaats van met geweld.

Helaas kent de Ratio, net als de Vrijheid, veel vijanden. Want vaak zit de wereld niet zo in elkaar als dat je zou willen. Feiten en waarheden worden dan ontkend, en er wordt gedacht in termen van dromen en wanen. Maar helaas, hoe graag je het ook wilt, de werkelijkheid valt niet te ontwijken. Facts don’t care about feelings. Vroeg of laat komt de afrekening en word je met je neus op de feiten gedrukt. Hoe onrechtvaardig of vervelend de wereld ook in elkaar zit, je problemen worden niet kleiner door deze werkelijkheid te ontkennen. Integendeel.

In de politiek is het tijd om de Ratio een herwaardering te geven, en vooral een cultuur van rationeel denken, rationeel debatteren en oprechte waarheidsvinding te vormen en in stand te houden. Zonder Ratio zullen we als beschaving immers ten onder gaan.

De Afrekening: hoe minachting voor de burgers tot een revolutie kan leiden

Recentelijk kwam het boek “De Afrekening” uit van Sid Lukkassen en Ton Nijhof. Het boek bracht al snel veel teweeg op social media nadat het NRC het recenseerde en de “rechtser-dan-rechtse publicist” Lukkassen beschuldigde van het fantaseren over een staatsgreep en dromen van geweld. Op Twitter werd de draak gestoken met generaal Brunnekreef, de leider van het militaire college dat in het boek wordt aangesteld na een reeks van zware aanslagen in Nederland. Maar toch raakt het boek een gevoelige snaar, want het was al snel uitverkocht.

De meeste mensen kennen Sid Lukkassen als filosoof en publicist, die tegen de politieke correctheid weerstand biedt met scherpe, soms cynische analyses van de problemen in de maatschappij en waarom deze problemen niet worden besproken, laat staan opgelost. Ton Nijhof zal voor velen minder bekend zijn; hij is de drijvende kracht achter de website Sta-Pal.nl, een online kanaal voortgekomen uit het Oud- Strijders Legioen (OSL). In die hoedanigheid is hij bekend met militaire kringen, waaruit hij ongetwijfeld veel inspiratie en kennis heeft opgedaan bij het schrijven van dit boek.

Zonder teveel prijs te willen geven, zal inmiddels duidelijk zijn dat De Afrekening verhaalt over een verdeeld land, waar letterlijk en figuurlijk de bom barst. Spanningen tussen autochtonen en (Islamitische) allochtonen, een niet functionerend politiek stelsel en een deken van politieke correctheid leiden ertoe dat er grote aanslagen plaats vinden en uiteindelijk niet voorkomen kan worden dat er een kernbom ontploft in Rotterdam.

In reactie hierop ziet een groep vaderlandslievende militairen kans om de corrupte politiek uit te schakelen om schoon schip te maken in Nederland, culminerend in een politiek proces tegen iedereen die de aanslagen mogelijk heeft gemaakt.

Zoals ik al eerder in mijn vlog zei: schrijven over dit onderwerp betekent niet automatisch dat je hoopt dat deze dingen zullen gebeuren, iets wat het NRC lijkt te suggereren. Er zullen ongetwijfeld velen zijn die denken dat Nederland beter af is met een revolutie of een militaire staatsgreep, maar tegelijkertijd weten we uit de geschiedenis dat revoluties, in ieder geval op de korte termijn, vaak meer kwaad doen dan goed. De manier waarop in dit boek velen berecht worden door het militair college kan hierbij ook betwijfeld worden.

Hoe dan ook is De Afrekening een interessant boek, dat de huidige zorgen van veel mensen goed weergeeft. Zoals ik in de Mark in the Middle podcast al zei: velen zijn bang voor een aanstaande burgeroorlog in Nederland, voor confrontaties tussen allochtoon en autochtoon of tussen de burgers en de politiek. Sommigen hopen zelfs stiekem op een escalatie van de problemen, ervan uitgaande dat hoe sneller alles instort, hoe sneller je ook weer kunt beginnen met opbouwen. Ondertussen lijkt de politiek deze signalen absoluut niet te zien, laat staan serieus te nemen, waardoor de kans op een daadwerkelijk conflict met de tijd toeneemt. Het referendum is afgeschaft, verkiezingsprogramma’s worden niet uitgevoerd door kleurloze compromissen tussen links en rechts en ondertussen nemen de lasten met de jaren toe door migratie en klimaatbeleid. 20 jaren na Pim Fortuyn is er nog weinig veranderd.

Als bevolkingsgroepen verder van elkaar af komen te staan en ook Den Haag steeds meer losgezongen raakt van burgers is het niet onwaarschijnlijk dat de gebeurtenissen uit De Afrekening werkelijkheid zullen worden. In dit boek pleegt de krijgsmacht een stille staatsgreep; iets dat op dit moment onwaarschijnlijk lijkt, als is het maar omdat Nederland geen sterke militaire traditie heeft, en daarnaast de krijgsmacht ook jarenlang heeft uitgekleed. Tegelijkertijd geldt ook dat wanneer er weinig tegenstand of zelfs sympathie en steun te verwachten valt vanuit de burgerbevolking, het voor een klein groepje getrainde en activistische militairen zeker niet onmogelijk is om (tijdelijk) de dienst uit te maken. Maar uiteindelijk geldt dat macht corrumpeert, en hoe goed bedoeld een revolutie ook is, meestal lopen deze niet goed af.

Des te meer reden voor de politiek om zorgen van ontevreden burgers serieus te nemen. De vraag is alleen hoe groot de kans hierop is, als we 20 jaren na Fortuyn en de opkomst van het populisme in Nederland en Europa nog weinig verbetering zien. Integendeel.

Vrijheid: de essentie van het mens-zijn

Dit is deel 4 van een reeks artikelen waarin de kernwaarden van de Dubbele Delta worden uitgediept. Lees ook het eerste deel over Broederschap, het tweede deel over Rentmeesterschap en het derde deel over Standvastigheid.

De tweede alinea van ons manifest luidt als volgt:

“Wij zien Vrijheid als de belangrijkste waarde in onze beschaving. Vrijheid dient beschermd te worden en daarom bieden wij een veilige plek voor iedereen die voor vrijheid en vrije meningsuiting kiest. “

Vrijheid is hiermee tevens de kern van de Dubbele Delta. De eerste driehoek van Broederschap, Rentmeesterschap en Standvastigheid ondersteunen, omvatten en beschermen Vrijheid. En een samenleving die werkelijk vrij is zal Rationeel zijn en Vooruitgang bieden.

Vrijheid is de mogelijkheid om je leven te leiden op de manier die het beste bij jou past. Het omvat de drie kernwaarden van de Amerikaanse grondwet: “Life, Liberty and the Pursuit of Happiness”. De mens heeft de gift van zijn leven en zijn rede, en met deze 2 giften kan hij een goed en waardevol leven volmaken. Maar zonder Vrijheid gaat dit niet.

Het afnemen van iemands vrijheid wordt als 1 van de ergste dingen gezien. Dit is de reden waarom we iemand opsluiten als straf, en waarom we de slavernij als misdaad tegen de menselijkheid zien. Het is de ultieme minachting voor de waarde van een mens en zijn vrije wil. Vrijheid is de grootste eer die je kunt betonen aan het meest intelligente dier op Aarde.

Zonder de vrijheid van handelen is de mens niets meer dan een pop in dienst van iets of iemand anders. Een mens zonder vrijheid is simpelweg geen mens. Daarom is het niet vreemd dat de grootste nachtmerrie van velen is dat je wilsonbekwaam wordt of dusdanige fysieke schade oploopt dat je (bijna) volledig beperkt wordt in je doen en laten.

Vrijheid van handelen en vrijheid van meningsuiting zijn hierbij elkaars verlengde; immers zonder vrijheid van meningsuiting is er ook geen sprake van vrijheid van handelen. Het niet erkennen van iemands manier van denken, voelen en uiten staat gelijk aan het niet erkennen van iemands identiteit en zijn mens-zijn.

Niet alleen is Vrijheid in mijn ogen het ultieme doel van elke samenleving, het is tevens nauw verbonden met de andere 5 waarden van de Dubbele Delta.

Zo komt Vrijheid niet alleen voort uit de cultuur van een groep, maar Vrijheid op zijn beurt verstevigt ook de band tussen mensen (Broederschap) en de band met het verleden en de toekomst (Rentmeesterschap). Het zijn dictatoriale regimes die relaties tussen mensen verbieden en die geschiedenissen herschrijven. Vrijheid op zichzelf bevestigt de Standvastigheid die diezelfde Vrijheid beschermt. Weten hoe belangrijk het is om vrij te zijn bezielt ook om te strijden voor vrijheid.

Daarom zien we dat wie Vrijheid haat, ook vrije associatie aan banden wil leggen en de geschiedenis wil herschrijven. Wie onzeker is over zijn groep en cultuur zal sneller toegeven aan tirannie.

Hetzelfde zien we aan de bovenkant van de Dubbele Delta: de haters van Vrijheid haten ook de Ratio en echte Vooruitgang. Zo zien we bij activisten in de identiteitspolitiek een totale minachting voor rationeel denken (‘een relikwie van het patriarchaat’) en een hang naar regressieve denkbeelden. Ze hangen liever de sprookjes van een 1400-jarige religie aan dan dat ze de Vrijheid, Ratio en Vooruitgang omarmen van de Westerse beschaving.

Omgekeerd zien we dat er aan onze vrijheden wordt geknibbeld door het gebruik van drogredenen en het veroordelen van (technologische) ontwikkeling. Een voorbeeld: irrationeel klimaatbeleid wordt doorgedrukt, waarbij er geen enkel open debat is over de verhouding tussen resultaten en kosten. De schuld wordt volledig geschoven in de schoenen van rijke, ontwikkelde landen en er wordt openlijk gesproken over een klimaatdictatuur die onze economie moet afbreken “om de aarde te redden”. Het feit dat kernenergie de oplossing zou zijn wordt volkomen genegeerd, want “technologie = de bron van het kwaad”.

Zo zien we langzaam, tijdens het behandelen van de 6 kernwaarden van VRIJ, dat alle waarden met elkaar in verband staan en een sterk, consistent geheel vormen. Wie wil weten wie onze ideologische vijand is, hoeft alleen maar de tegenovergestelde kernwaarden te zoeken.

Zo zal een dictatuur:

 • De relaties tussen (eensgezinde) mensen willen beschadigen of reguleren
 • De geschiedenis vernietigen of herschrijven
 • De weerstand van de bevolking uithollen
 • Ratio ontkennen en dogma’s tot waarheid verheffen
 • Vooruitgang tegenhouden en het goede in een samenleving vernietigen

Wie deze waarschuwingssignalen ziet zal daarom extra op zijn hoede moeten zijn. Het is het voorportaal naar vernietiging van de cultuur en de Vrijheid.