Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Vrijheid: de essentie van het mens-zijn

Dit is deel 4 van een reeks artikelen waarin de kernwaarden van de Dubbele Delta worden uitgediept. Lees ook het eerste deel over Broederschap, het tweede deel over Rentmeesterschap en het derde deel over Standvastigheid.

De tweede alinea van ons manifest luidt als volgt:

“Wij zien Vrijheid als de belangrijkste waarde in onze beschaving. Vrijheid dient beschermd te worden en daarom bieden wij een veilige plek voor iedereen die voor vrijheid en vrije meningsuiting kiest. “

Vrijheid is hiermee tevens de kern van de Dubbele Delta. De eerste driehoek van Broederschap, Rentmeesterschap en Standvastigheid ondersteunen, omvatten en beschermen Vrijheid. En een samenleving die werkelijk vrij is zal Rationeel zijn en Vooruitgang bieden.

Vrijheid is de mogelijkheid om je leven te leiden op de manier die het beste bij jou past. Het omvat de drie kernwaarden van de Amerikaanse grondwet: “Life, Liberty and the Pursuit of Happiness”. De mens heeft de gift van zijn leven en zijn rede, en met deze 2 giften kan hij een goed en waardevol leven volmaken. Maar zonder Vrijheid gaat dit niet.

Het afnemen van iemands vrijheid wordt als 1 van de ergste dingen gezien. Dit is de reden waarom we iemand opsluiten als straf, en waarom we de slavernij als misdaad tegen de menselijkheid zien. Het is de ultieme minachting voor de waarde van een mens en zijn vrije wil. Vrijheid is de grootste eer die je kunt betonen aan het meest intelligente dier op Aarde.

Zonder de vrijheid van handelen is de mens niets meer dan een pop in dienst van iets of iemand anders. Een mens zonder vrijheid is simpelweg geen mens. Daarom is het niet vreemd dat de grootste nachtmerrie van velen is dat je wilsonbekwaam wordt of dusdanige fysieke schade oploopt dat je (bijna) volledig beperkt wordt in je doen en laten.

Vrijheid van handelen en vrijheid van meningsuiting zijn hierbij elkaars verlengde; immers zonder vrijheid van meningsuiting is er ook geen sprake van vrijheid van handelen. Het niet erkennen van iemands manier van denken, voelen en uiten staat gelijk aan het niet erkennen van iemands identiteit en zijn mens-zijn.

Niet alleen is Vrijheid in mijn ogen het ultieme doel van elke samenleving, het is tevens nauw verbonden met de andere 5 waarden van de Dubbele Delta.

Zo komt Vrijheid niet alleen voort uit de cultuur van een groep, maar Vrijheid op zijn beurt verstevigt ook de band tussen mensen (Broederschap) en de band met het verleden en de toekomst (Rentmeesterschap). Het zijn dictatoriale regimes die relaties tussen mensen verbieden en die geschiedenissen herschrijven. Vrijheid op zichzelf bevestigt de Standvastigheid die diezelfde Vrijheid beschermt. Weten hoe belangrijk het is om vrij te zijn bezielt ook om te strijden voor vrijheid.

Daarom zien we dat wie Vrijheid haat, ook vrije associatie aan banden wil leggen en de geschiedenis wil herschrijven. Wie onzeker is over zijn groep en cultuur zal sneller toegeven aan tirannie.

Hetzelfde zien we aan de bovenkant van de Dubbele Delta: de haters van Vrijheid haten ook de Ratio en echte Vooruitgang. Zo zien we bij activisten in de identiteitspolitiek een totale minachting voor rationeel denken (‘een relikwie van het patriarchaat’) en een hang naar regressieve denkbeelden. Ze hangen liever de sprookjes van een 1400-jarige religie aan dan dat ze de Vrijheid, Ratio en Vooruitgang omarmen van de Westerse beschaving.

Omgekeerd zien we dat er aan onze vrijheden wordt geknibbeld door het gebruik van drogredenen en het veroordelen van (technologische) ontwikkeling. Een voorbeeld: irrationeel klimaatbeleid wordt doorgedrukt, waarbij er geen enkel open debat is over de verhouding tussen resultaten en kosten. De schuld wordt volledig geschoven in de schoenen van rijke, ontwikkelde landen en er wordt openlijk gesproken over een klimaatdictatuur die onze economie moet afbreken “om de aarde te redden”. Het feit dat kernenergie de oplossing zou zijn wordt volkomen genegeerd, want “technologie = de bron van het kwaad”.

Zo zien we langzaam, tijdens het behandelen van de 6 kernwaarden van VRIJ, dat alle waarden met elkaar in verband staan en een sterk, consistent geheel vormen. Wie wil weten wie onze ideologische vijand is, hoeft alleen maar de tegenovergestelde kernwaarden te zoeken.

Zo zal een dictatuur:

  • De relaties tussen (eensgezinde) mensen willen beschadigen of reguleren
  • De geschiedenis vernietigen of herschrijven
  • De weerstand van de bevolking uithollen
  • Ratio ontkennen en dogma’s tot waarheid verheffen
  • Vooruitgang tegenhouden en het goede in een samenleving vernietigen

Wie deze waarschuwingssignalen ziet zal daarom extra op zijn hoede moeten zijn. Het is het voorportaal naar vernietiging van de cultuur en de Vrijheid.

7 gedachten over “Vrijheid: de essentie van het mens-zijn

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: