Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Standvastigheid: de kracht om te beschermen waar we van houden

Dit is deel 3 in een serie artikelen over de kernwaarden van VRIJ uit de Dubbele Delta. Lees ook artikel 1 over Broederschap en artikel 2 over Rentmeesterschap.

Standvastigheid komt voort uit een sterk gevoel van Broederschap met je groepsgenoten en de behoefte om het verleden te koesteren en te streven naar een betere toekomst, hierna Rentmeesterschap genoemd. Immers, als je weet wat belangrijk voor jou en de beschaving is zul je ook de kracht kunnen opbrengen deze waarden te verdedigen.

Tegelijkertijd kunnen Broederschap en Rentmeesterschap ook niet zonder deze zelfde Standvastigheid. Immers er is altijd een partij die je groep, je cultuur, je beschaving wil beschadigen of vernietigen. We leven immers nog steeds en waarschijnlijk voor altijd in een jungle waarin de sterkste zal overleven, vaak ten koste van anderen.

De relatie tussen deze 3 kernwaarden van de 1e driehoek uit de Dubbele Delta is dus alle kanten op wederkerig. Broederschap versterkt Rentmeesterschap. Rentmeesterschap versterkt Broederschap. Beide waarden versterken Standvastigheid maar omgekeerd versterkt Standvastigheid ook de eerste 2 waarden.

Zonder Standvastigheid geen Vrijheid

Vrijheid is de belangrijkste waarde van de Dubbele Delta. Vrijheid geeft ons de mogelijkheid onszelf te zijn, 1 van de meest essentiële dingen voor een intelligent en van zichzelf bewust dier als de mens. Het zorgt ervoor dat we de meester zijn over ons eigen leven, en daarmee ook indirect over onze beschaving en de relaties met onze medemensen.

Vrijheid maakt het mogelijk om rationeel te denken (vrij van dogma’s en denkfouten die we onszelf ingeprent hebben) maar ook om in het openbaar een rationeel debat te kunnen voeren. Met Vrijheid kunnen taboes doorbroken worden en kan geëxperimenteerd worden in het leven en in de wetenschap. Ratio maakt het dus mogelijk om te ontdekken hoe de wereld werkelijk in elkaar zit. Het is de poort naar de waarheid, waarvan er maar 1 is en waar we niet onderuit kunnen komen. Fact’s don’t care about feelings.

En waarom is dit belangrijk? Omdat alleen rationeel denken en de waarheid ervoor kunnen zorgen dat we als mens en als samenleving vooruit gaan. Vooruitgang houdt niet in dat alles van vroeger gesloopt moet worden. Vooruitgang houdt in dat we het goede bewaren en het slechte loslaten. Vooruitgang op wetenschappelijk en technologisch gebied zorgt ervoor dat we een langer en fijner leven kunnen leiden, maar ook dat we als mensheid beter om kunnen gaan met (existentiële) bedreigingen. Hetzelfde geldt voor vooruitgang in de psychologie, filosofie en ethiek.

Zonder Vrijheid in denken en handelen bestaat er geen Ratio, en zonder Ratio geen Vooruitgang. Vrijheid appelleert daarmee dus niet alleen aan de intrinsieke behoefte van mensen, maar is daarmee ook een voorwaarde voor ons voortbestaan.

En nu terug naar Standvastigheid. Waarom moeten we Standvastig zijn? Omdat de Vrijheid vele vijanden kent.

De vijanden van Vrijheid

In een per definitie Darwinistische wereld van schaarste is de mens een wezen dat streeft naar macht. Macht geeft immers kansen voor het vergroten van je vrijheid en de uitvoering van je persoonlijke wil. Macht zorgt ervoor dat je een grotere kans op overleven hebt, wat in feite het enige objectieve doel is van elke soort.

Persoonlijke macht kan vergroot worden door het inperken van de vrijheid van anderen. Denk aan een simpel voorbeeld als slavernij. Wie een slaaf heeft kan 2 personen voor zichzelf en zijn doel laten werken, in plaats van 1 (de slavenhouder zelf). Wie 99 slaven heeft heeft 100 personen voor zich werken. In mindere mate geldt dit voor (hedendaagse) leiders van welke soort dan ook, indien ze hun volgelingen (grotendeels) zien als personen die hen tot dienst zijn, in plaats van als de mensen waar zij dienstbaar aan dienen te zijn.

Hoe meer vrijheden mensen inleveren aan een persoon of organisatie, hoe machtiger deze wordt. Zie hier de verklaring waarom er altijd sektes of religies zullen zijn; is het niet om legitieme redenen, dan is het wel om macht en geld te vergaren voor de leiders hiervan. We kunnen dus zeggen dat het streven naar macht bijna altijd een (potentiële) bedreiging is voor de vrijheid van anderen.

Hiermee zeg ik niet dat ik een anarchist ben die tegen elke organisatie is. Organisaties zullen vaak per saldo een positief effect opleveren voor de leden en de maatschappij als geheel. Maar zoals gezegd schuilt er tegelijk altijd een gevaar in voor inperking van de Vrijheid, en dan met name bij organisaties en personen die al veel macht en invloed hebben. Macht corrumpeert helaas vaak. Het gaat hier dus om een gezonde balans tussen de vrijheden en macht van verschillende personen.

Kortweg gezegd: Wie vrijheid inlevert levert macht in, en wie macht inlevert levert vrijheid in.

Broederschap en Rentmeesterschap zorgen voor een zelfbewustzijn en een dermate waardering van de eigen normen en waarden, de eigen groep en de eigen beschaving, dat het gemakkelijker is om Standvastig te zijn tegen bedreigingen van de Vrijheid. Daarnaast komt Vrijheid zelf ook weer voort uit onze eigen, liberale cultuur, die over de wereld heen niet vanzelfsprekend is.

Vrijheid in ledigheid is kwetsbaar, en moet daarom beschermd worden. Wees daarom trots op je groep, je verleden en je beschaving, tegen eenieder die je je cultuur en de bijbehorende Vrijheid af wil pakken.

8 gedachten over “Standvastigheid: de kracht om te beschermen waar we van houden

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: