Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Hoe de politiek ideologie boven resultaten stelt

Het hart van mijn boek Neerwaarts Nederland is het hoofdstuk “Het Politiek Ecosysteem als obstakel”. Dit hoofdstuk verklaart waarom de bestuurlijke kwaliteit bij overheid en grote bedrijven achteruit holt en waarom de negatieve effecten van verkeerde keuzes zich opstapelen.

Een van de onderdelen van mijn model – met de gelijknamige naam “Het Politiek Ecosysteem” – en de bijbehorende analyse betreft Model Platonisme. Om kort te gaan betekent dit dat een werkwijze – om bijvoorbeeld een probleem op te lossen – snel kritiekloos wordt gevolgd. Daardoor stopt het onbevangen kijken en wordt de werkwijze daarentegen verheven tot ideologie.

Het model is vanaf dat moment heilig en verwordt tot frame – beter gezegd een bril – waardoor alles wordt bekeken en waardoor eenieder MOET kijken.

Dit hoofdstuk uit mijn boek fascineert kennelijk, aangezien ik van meerdere lezers het verzoek heb ontvangen tot verdere verdieping.

Een van de belangrijkste vragen om te komen tot verdere verdieping zal ik in dit artikel behandelen

Hoofdvraag van de lezers van mijn boek:

Is politiek beleid niet altijd ideologisch gedreven en wat is daar mis mee?

Aan elke politieke partij ligt een complex van ideeën en overtuigingen ten grondslag oftewel een ideologie. Zonder een complex van ideeën en overtuigingen is het praktisch onmogelijk een politieke kleur af te geven en als zodanig herkenbaar te zijn en onderscheidend.

Een ideologisch fundament is op zichzelf bezien waardevol voor een politieke partij. Het wordt pas zorgelijk wanneer de ideeën van slechts 1 filosoof of “leider” worden gevolgd. Dit heeft Frits Bolkestein meesterlijk beschreven en historisch geduid in zijn boek: “De Intellectuele Verleiding.”

In mijn boek Neerwaarts Nederland beschrijf ik een ander zorgelijk gegeven; het complex van ideeën en overtuigingen niet aanpassen aan de actualiteit. Dit resulteert namelijk in dogmatisch beleid.

Actualiseren betekent concreet dat de werkwijze die je hebt bedacht om maatschappelijke en economische vraagstukken het hoofd te bieden, kritisch beschouwd blijft worden en indien nodig aangepast wordt. Dit vereist dat een eventueel ideologisch vertrekpunt weliswaar belangrijk is, maar wel ondergeschikt moet blijven aan de werking van een methode of methodiek.

In de huidige tijd zien we dat het complex van ideeën en overtuigingen van de gevestigde politieke partijen NIET aangepast wordt aan de actualiteit. Daarmee is de werkwijze (een rationeel model) niet leidend. Wat leidend is, is het ideologische vertrekpunt en daarmee dus een ideologische model. Het klimaatakkoord (zie illustratie: Het Politiek Ecosysteem) en het stikstofbeleid zijn sprekende voorbeelden hiervan. In Duitsland wordt tevens iedereen verketterd die kritische vragen stelt over het immigratiebeleid.

In mijn model genaamd Het Politiek Ecosysteem laat ik zien welke onderdelen (pijlers) van het systeem (Politiek, Media, Onderwijs) zorg moeten dragen voor de kritische beschouwing van de door de regering gekozen methodes en methodieken. Dit om zo Model Platonisme te ondervangen.

De Kamerdebatten leiden (zeker onder Rutte) zelden tot nooit tot een significante actualisering van het gekozen beleid en de gekozen werkwijze. Ideologie blijft dus leidend

Dan kun je enkel nog terugvallen op de corrigerende functie die de burger heeft tijdens de verkiezingen. Daartoe is het proces van vrije meningsvorming cruciaal. Kortom de Mainstream Media (gefinancierd door de belastingbetaler) dient een diversiteit aan opvattingen en meningen voor te schotelen waardoor burgers geen eenzijdig ideologisch gekleurd beeld ontwikkelen. Wanneer de media enkel 1 opvatting of uitgangspunt en de uitwerking daarvan bespreken (zie DWDD, Pauw, Jinek, etc.) dan is het de facto een ideologisch gedreven discussie. Impliciete ideologie wordt dus niet expliciet gemaakt. Dit alles zorgt ervoor dat de burger geïndoctrineerd wordt in plaats van geïnformeerd.

De rol die het onderwijs speelt in mijn model kunt u lezen in mijn boek.

Ik hoop met dit artikel een antwoord gegeven te hebben op de hoofdvraag van mijn lezers.

Ik groet u,

Maurits v. Falkenreck

Gepubliceerd door Maurits v. Falkenreck

Creatief en innovatief, gericht op politiek maatschappelijke vraagstukken die ik analyseer en objectiveer om te komen tot zinvolle innovatieve oplossingen. Dit Hegeliaanse proces vertaal ik naar innovatie en filosofie om zo mijn steentje bij te dragen aan de verdere bouw van onze Westerse beschaving.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: