De Dubbele Delta: een symbool om conservatisme en liberalisme te verbinden

Dit artikel is geschreven door Sander van Luit

Het symbool van VRIJ bestaat uit 2 Delta’s (de Griekse hoofdletter D, een driehoek – Δ ) die omgekeerd zijn en op elkaar geplaatst. Dit symbool is voortgekomen uit de 6 kernwaarden van VRIJ, die hieronder beschreven worden. Deze 6 kernwaarden vormen een model waaruit 2 Delta’s zijn voortgekomen.

Het model begint met wat in mijn ogen de drie belangrijkste waarden zijn om naar te streven. Dit zijn Vrijheid, Ratio en Vooruitgang. Dit noem ik de streefwaarden. Ratio kan hierbij ook gedefinieerd worden als Waarheidsliefde. Vooruitgang kan ook getypeerd worden als “het Goede”. Ratio en Vooruitgang kunnen zo dus ook begrepen worden als “Het Ware en het Goede”. Vrijheid is hiervoor een essentiële waarde, zonder welke Ratio en Vooruitgang moeilijk te waarborgen zijn. Vrijheid zorgt voor Ratio, Ratio zorgt voor Vooruitgang.

Deze “liberale” waarden kunnen echter doorschieten en kunnen zelfs kwetsbaar worden zonder de volgende 3 waarden, die ik steunwaarden noem. Deze waarden zijn Broederschap, Rentmeesterschap en Standvastigheid. Dit zijn de meer “conservatieve” waarden in de samenleving. Het begint met Broederschap, het gevoel dat je verbonden bent met anderen in het hier en nu. Daaruit volgt ook Rentmeesterschap, het gevoel dat je verbonden bent met het verleden en de toekomst. Deze 2 waarden garanderen Standvastigheid, het gevoel dat we dat moeten beschermen wat belangrijk is voor ons als samenleving. En in mijn ogen is dat laatste weer de eerste driehoek van Vrijheid, Ratio en Vooruitgang.

De 2e driehoek steunt en beschermt dus eigenlijk de 1e driehoek. Dit kan als volgt duidelijk worden gemaakt:

Als we nu echter de 2 driehoeken zoals eerder houden (1 ondersteboven, 1 rechtop) en met elkaar in verbinding brengen, kan het volgende worden getekend:

Dit laat op een mooiere manier zien hoe de 6 kernwaarden met elkaar verweven zijn. Broederschap, Rentmeesterschap en Standvastigheid beschermen de Vrijheid die de basis vormt om het Ware en het Goede te bereiken.

Vanuit deze afbeelding is dan vervolgens op de volgende, gestileerde versie te komen:

Zo is te zien dat liberalisme en conservatisme niet zonder elkaar kunnen; vrijheid dient behouden en bewaakt te worden.

Om de Dubbele Delta te koppelen aan onze organisatie met de naam VRIJ, besloten we om de 2 Delta’s allebei om te keren, waardoor 2 driehoeken boven elkaar gepresenteerd worden. De achterste driehoek is die van Vrijheid, Ratio en Vooruitgang (blauw), de voorste de beschermende driehoek van Broederschap, Rentmeesterschap en Standvastigheid (rood). Samen vormen ze ook een gestileerde versie van de hoofdletter “V”.

Waarom zo de nadruk op het maken van een symbool? Omdat symbolen kort en krachtig iets uitdrukken. Een emotie, een waarde. Symbolen geven kracht (denk aan de nationale vlag of een kruisje voor christenen), en symbolen gaan leven hoe vaker we ze zien en gebruiken. Het is mijn doel om hier een symbool aan u als lezer mee te geven dat in mijn ogen houvast biedt om onze denkbeelden kort en krachtig weer te geven. Maar het symbool kan ook actief gebruikt worden om elkaar te herkennen. Om stilistisch te gebruiken op internet, papier, logo’s etc. Om af en toe in gedachten te houden om er weer aan herinnerd te worden waarom het belangrijk is waar we voor staan.

Wat dit model ook laat zien is wat in mijn ogen niet de kernwaarden zijn. Zo zijn deze kernwaarden niet:

  • Gelijkheid (let op, dit is iets anders dan gelijkwaardigheid)
  • Geloof
  • Stilstand en achteruitgang (reactionairisme)
  • Irrationalisme

Personen die zich vooral door deze waarden in hun leven laten leiden zullen zich waarschijnlijk niet aangetrokken voelen tot VRIJ. Dat wil echter niet zeggen dat zij bij ons niet welkom zijn of dat wij niet met hen in gesprek gaan; immers het open debat is voor ons essentieel in het kader van Ratio en Waarheidsvinding, om te komen tot het Goede. Ook staan wij positief tot onze medemens vanuit Broederschap. Echter zowel extreem-rechts als extreem-links zal zich at the end of the day toch fijner voelen onder waarden die VRIJ niet onderschrijft.

2 drie-eenheden, 6 kernwaarden en 1 symbool geven kort en krachtig weer wat onze samenleving zo groot maakt; waar we als VRIJ naar streven en wat we willen behouden.

11 gedachten over “De Dubbele Delta: een symbool om conservatisme en liberalisme te verbinden

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Maak je website op WordPress.com
Aan de slag
%d bloggers liken dit: